MNP İnşaat

İnşaat Hizmetleri

Aşağıdakileri içeren projeler inşa ediyoruz: daireler evler fabrikalar (çimento, kireç, karbonatlar için), demiryolları ve metrolar

00%

Quality assurance

00 year

Since 2002

00

Number of Successful Projects

00+

Worldwide