MNP İnşaat

İnşaat Hizmetleri

Aşağıdakileri içeren projeler inşa ediyoruz: daireler evler fabrikalar (çimento, kireç, karbonatlar için), demiryolları ve metrolar