MNP İnşaat

İnsan Kaynakları

Tokdemir Mühendislik İnsan Kaynakları sayfalarına hoş geldiniz.


Tokdemir Mühendisliği en iyi yansıtan temel değerler gelişim, teknoloji, etik ve toplumsal değerlere saygı, çevre ve sosyal sorumluluk bilincidir.


Kurum vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak hedefimiz; hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sahiplendiği, standartları yüksek İnsan Kaynakları politikaları uygulayarak, güven duyulan bir iş ortamı ve kurum kültürü yaratmaktır.


İK POLİTİKALARIMIZ VE UYGULAMALARIMIZ

Gelişim ve büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, katılımcı insan kaynakları politika ve programlarını geliştirmek

Tokdemir Mühendislik hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak

Yüksek performansı ödüllendirerek kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmak

Kurum kültürümüzü değişen ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirerek, bu kültür içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlamak

Pro-aktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak

Kurumsal strateji, iş hedefleri ve misyon doğrultusunda çalışanların performansını artırmak için gerekli olan eğitim ve gelişim desteğini vermek

İŞE ALIM FAALİYETLERİMİZ

İşgücü ihtiyaçlarımız şirket ve iş hedefleri doğrultusunda belirlenir ve karşılanır.


İşe alım sürecinde aday eğitim seviyesi, yenilik ve değişimlere açık olma, etik ilkelere bağlılık, pozisyonun nitelik ve beklentilerine uygunluk ve sektör koşulları dikkate alınır.


Pozisyon gereklilikleri doğrultusunda deneyimli ve/veya deneyimsiz iç ve dış alımlar yapılmaktadır. Gerek kurumsal ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekse sosyal sorumluluk anlayışımız gereği dönemsel olarak lise ve/veya üniversite öğrencileri için stajyer alımları yapılmaktadır.


Mevcut açık pozisyonlarımıza Kariyer Net üzerinden ulaşılabilmektedir. Genel Başvuru yapmak isteyen adaylarımız ise özgeçmişlerini; [email protected] adresine gönderebilirler.


Grubumuza yapılan tüm başvurular gizli tutulmakta olup, görüşülen tüm adaylarımıza işe alım sürecinin tamamlanmasına paralel olarak olumlu/ olumsuz geri dönüşler yapılmaktadır.


GELİŞİM, PERFORMANS VE KARİYER

Hedefimiz çalışanlarımızın bilgi ve deneyimleri, yetkinlik profilleri ve kişisel performansları doğrultusunda kendi kariyer hedef ve planlamalarına sahip olması ve bu planların kurumsal ihtiyaç ve gereksinimler ile uyumlu olarak yönetilmesidir.


Bu hedefe yönelik mevcut uygularımızın yanında; çalışanlarımızın işindeki verimliliğini hedef ve yetkinliklere dayalı performans değerlendirme sistemi aracılığıyla düzenli olarak izlemek, motivasyon ve verimliliğini artıracak gelişim imkanları sağlamak, ödüllendirme sistemini oluşturmak ve kariyer olanaklarının çalışanlara sunulabilmesi için gerekli olan entegre İnsan Kaynakları uygulama ve faaliyetlerinin yapılandırma çalışmaları da devam etmektedir.


İNSAN KAYNAKLARI FORMUDikkat: Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için lütfen tüm alanları eksiksiz doldurunuz.

İnsan Kaynakları Formu

Medeni Haliniz
Askerlik Durumunuz
Eğitim
Başvuru Yapmak İstediğiniz Departman

00%

Kalite Güvencesi

00 yıl

1992 den beri

00

Başarılı Proje Sayısı

00+

Dünya çapında